Om Erlandssonska konstfonden.

Den 27 april 1957 skrev distriktsveterinär Arnold Erlandsson och hans hustru Mary under det testamente som idag ligger till grund för den stiftelse som bär makarnas namn.
Några månader efter undertecknandet av testamentet avlider Arnold och år 1961 avlider hustrun Mary.
I testamentet föreskrevs att parets fosterson, Matti Huusko, så länge han levde skulle erhålla avkastningen ur fonden.
År 2008 avlider Matti Hussko och stiftelsens slutliga syfte uppfylls, nämligen att som det står att avkastningen skall gå till ”inköp av värdefull konst, som på offentlig och värdig plats inom Vollsjö kan komma till glädje”.

Stiftelsens uppgift är att förse Vollsjö, Frenninge och Brandstad med värdefull konst på offentlig plats. Vårt arbete började på allvar 2008 när det sista villkoret uppfylldes i det testamente som ligger till grund för vår verksamhet.
Utöver detta uppdrag vårdar vi den till oss anförtrodda konstsamling som donerades av distriktsveterinär Arnold Erlandsson. Dessa samlingar förvaras idag där de kan beses främst på Solkullen, biblioteket och pastorsexpeditionen i Vollsjö.
På Vollsjö kyrkogård, vid Piratenmuseet och intill Pumphuset finner ni våra senaste donerade verk nämligen bronsskulpturerna Livets vatten av Maria Bianca Kohn Barmen, Saga väves på sanningens varp av Jonas Högström och Morgonens bleka ljus kämpade med natten av Thale Vangen.

I begreppet Vollsjö innefattas även Frenninge och Brandstads församlingar.

Stiftelsens första möte hölls i november 2008 på Sjöbo Gästis.

Hakon Sylvan
OrdförandeArtiklar relaterade till fonden:

 

. © Erlandssonska Konstfonden | Kontakt | Kontakt web - Webworx | Om Cookies | Om GDPR | Optimerad för Google Chrome | Hem .