Historia.

Distriktsveterinär Arnold Erlandssons närmsta familj och historia.

Proband

Distriktsveterinär Johan Arnold Erlandsson
Riddare av Vasaorden
Född 14/5 1888 i Karlskrona Stadsförsamling
Död 27/10 1957 i Vollsjö

Arnold döps den 3/6 1888 i Karlskrona Stadsförsamling. Dopvittnen är:

  • Silversmed Berndt Rudolf Erlandsson (Farbror) född 10/1 1854
  • Hustrun Selma Augusta Erlandsson, född Hagman (ingift Faster) född 18/9 1854
  • Överlots Holger Andersson (ingift Morbror) född 10/4 1842
  • Hustrun Jeanette Axelina Andersson, född Rundqvist (Moster) född 22/12 1847

Biografi

Arnold tar studenten 1908 i Karlskrona. När Arnold är 21 år lämnar han Karlskrona och flyttar 1909 till Stoby, Hässleholm. Troligtvis för att göra karriär som officer. År 1910 finner vi honom på Skånska träng­kåren, 2 kompaniet med graden, Distiktions­korpral (motsvarar furir idag). Han slutar sedermera med löjtnants grad.
Den 31/4 1917 kommer han till Veberöd, i syfte att arbeta som veterinär. Veterinärexamen avlagd 1917. Här stannar han knappt ett år för att sedan komma till Bläsinge gård, Östra Ljungby 3/6 1918. Här gifter han sig även med sin första hustru Anna Julia.
År 1919 får han tjänst som distriktsveterinär i Jokkmokk. De flyttar sedan tillsammans upp till Jokk­mokk, Kyrkostaden (6/9 1919). Från denna tid stammar en del tavlor som Arnold målade. De beskriver livet i Kyrkostaden under tidigt 1900-tal.
Den 29/6 1922 väljer man att flytta till Vollsjö även där upprätthåller Arnold tjänsten som distriktsveterinär.
Jordfästningen äger rum i Vollsjö kyrka söndagen den 3 november 1957 kl 12.15. Efter akten kaffe å hotell Svea.


Visa större bild Visa större bild

Donationen

I april 1957 skriver Arnold och Mary ett inbördes testamente med innehållet att en stiftelse skall bildas med den innebörden att avkastningen från fonden skall användas till ”inköp av värdefull konst, som på offentlig och värdig plats inom Vollsjö skall komma allmänheten till glädje.” Dock med det förbehållet att så länge fostersonen, Matti Huusko lever skall avkastningen efter att 10 % lagts till kapitalet tillfalla honom. Enligt testamentet skall styrelsen bestå av fyra personer:

  • Kyrkoherden i Vollsjö
  • Representant från Vollsjö kommun
  • Representant från Svenska Handelsbanken
  • Representant från Skånes Konstförening

Donationen bestod dels av kapital men också en konstsamling.
Idag finns konsten bla på Solkullen, Vollsjö bibliotek samt på Vollsjö pastorsexpedition. De senaste av stiftelsen skänkta konstverken är ”Livets vatten” på Vollsjö kyrkogård samt statygruppen ”Saga väves på sanningens varp” som är placerad utanför Piratenmuseet.

. © Erlandssonska Konstfonden | Kontakt | Kontakt web - Webworx | Om Cookies | Om GDPR | Optimerad för Google Chrome | Hem .