Bianca Maria Barmen

Skulptör


Livets vatten
Utifrån temat ”Livets vatten”, arbetade jag fram en skulptur med en balja eller dopfunt som utgångspunkt. I baljan-dopfunten står en pojke som har vatten (fiktivt) upp till strax ovan knäna. Han sträcker fram sina händer samlade, mot en liten groda som sitter på en lätt ovalt rundad form (sten, vattenbubbla…) på framkanten av baljan. I pojkens händer kan lite regnvatten att samla sig då och då, och på den fiktiva vattenytan i baljan finns också en liten vågform. Man kan säga att pojke, groda och våg befinner sig i sitt eget lilla kretslopp, men grodans balansakt pekar också utanför skulpturens rum och pojkens framsträckta händer tänks som en inbjudande gest till hela skapelsen. Skulpturens brons fick en grön patinering som utgångspunkt och sedan får tiden ha sin gång genom regn och luftpartiklar, då nya färgstråk i bronsen kan uppkomma.

 

. © Erlandssonska Konstfonden | Kontakt | Kontakt web - Webworx | Om Cookies | Om GDPR | Optimerad för Google Chrome | Hem .